ЧЕТЕЦ НА МИСЛИ

Не съм четец на мисли, съжалявам.
Не знам какво си имал предвид.
Желанието ти ще уважавам
само ако си го заявил без намек скрит.

Не мога твоите мисли да гадая.
Не мога да анализирам „как“, „дали“, „защо“.
Не мога на врачка да се правя
и да налучквам кой, кога, какво. 

Зрелите хора се заявяват категорично.
Без страх и притеснение от отказ.
Държат се тежко и прилично,
не се страхуват да извадят чувствата на показ.

Ако искаш нещо да ми кажеш,
казвай го директно, с ясен тон.
Не прикривай неувереността си с деликатност,
защото ще си тръгна без „Пардон“ .