СЛЪНЦЕ

– Как от студен човек се превърнахте в топъл?
– С работа.
– На слънце ли?
– Да – засмях се.
– Как от манипулативна се превърнахте в болестно честна?
– С работа.
– Как от взимаща се превърнахте в даваща?
– С работа.
– Как от 100% рационален ум се превърнахте в сърце?
– С работа.
– Как от „сега веднага“ и „на момента го искам“, се превърнахте в търпелив човек?
– С работа
– Как  Аз- ът ви отстъпи мястото си на емпатичността?
– С работа.
– Разбрахме вече, че сте работили на слънце, но къде точно? И с какви средства? Какви инструменти използвахте?
– Пошегувах се за слънцето, разбира се. Няма значение дали си на Слънце, или навън вали… Дали си в стаята си, или под небето, нито какъв сезон е… Тази работа се върши навсякъде, защото е вътрешна – в тебе си. Средството… ако мога да го нарека така, е желанието за промяна. Инструментите… Осъзнаване, приемане, преработка, адаптация….
– Слънцето има ли нещо общо тогава? Помислих, че то ви е мотивирало, заредило, или е било ключът, примерно…за да тръгнете към тази ваша „работа“…
–  Не е важно дали работиш на слънце, важното е ти да си слънцето. В твоя живот и в живота на другите.